Gama Asansör Zirveye Taşır..

Asansör Modernizasyon Standartları

Asansör sisteminiz şu anda mevcut asansör yönetmeliği ve kanunlar nezdinde uygun olmayabilir. Bir asansör sisteminin modernize edilmesi tamamı ile mevcut asansör sisteminizin asansör stnadartlarına uygun olup olmadığı ile ilgili bir durumdur.Asansör standarları ve yönetmeliklerin amacı birinci planda insan hayatında kaza ve ölüm risklerini minimuma indirmek ve daha az enerji sarfiyatı ile verimlilik sağlamaktır.Binanızda bulunan tüm asansör sistemleri asansör modernizasyonu için gama asansör deneyimli mühendis kadrosu ile hizmetinizdedir.

Asansörlerde Modernizasyon İşlemi Gerektiren Standartlar ve Durumlar

 • Zararlı maddelerin bulunması, asbest gibi kanserojen malzemeler
 • Engelli kişilerin için asansöre erişim imkanının olmaması veya sınırlı seviyede olması
 • Tahrik sisteminde düşük durma ve seviyelenme doğruluğu
 • Kasıtlı darbelere karşı asansörün dayanıksızlığı veya mukavemetsizliği
 • Yangın durumu için, asansörde kumanda sisteminin bulunmaması veya yetersiz fonsiyonlar
 • Delikli duvarlı kuyu muhafazaları
 • Düşük muhafazalı kısmi olarak kapalı asansör kuyu tertibatı
 • Kuyu veya kuyu alt boşluğuna erişim için yetersiz kilitlenme tertibatı
 • Durak kapısı altında yetersiz erişim, düzey dengesizliği
 • Kuyu altında erişilebilir alanların buluduğu yerde güvenlik tertibatı bulunmayan karşı dengeleme ağırlığı
 • Karşı dengeleme ağırlı için yeterli hareket alanı bulunmaması, bölmenin yetersiz olması
 • Aynı asansör kuyusu içinde birden fazla asansör bulunması halinde kuyu ile asansörler arasında bölme olmaması, yetersizliği
 • Kuyu alt ve üst alanlarında yetersiz güvenlik alanlar
 • Güvensiz kuyu alt boşluğu girişi
 • Kuyu alt boşluğunda veya makara dairesine güvensiz erişim
 • Kuyu aydınlatmasının bulunmaması yada yetersiz aydınlatma
 • Kuyu alt boşluğunda ve asansör kabin tavanında alarm sisteminin bulunmaması
 • Makine ve makara dairesinde kaygan zemin
 • Makine dairesinde yetersiz açıklıklar
 • Makine dairesinde farklı seviyedeki döşemeler arasında koruma olmaması veya yetersiz olması
 • Yetersiz taşıma vasıtaları
 • Delik, hasarlı durak ve kabin kapıları
 • Yetersiz durak ve kapı bağlantıları tasarımı
 • Düşük dayanıklılıkta cam kabin kapıları
 • Camlı durak ve kabin kapılarında ellerin sürüklenme tehlikesine karşı koruma olmaması
 • Durak kapılarında aydınlatma olmaması veya yetersiz aydınlatma
 • Motor gücü ile çalışan kapılarda koruyucu tertibat bulunmaması
 • Yetersiz durak kapısı kilitlenme tertibatı
 • Durak kapılarının özel aletler kullanmadan basitçe açılabilmesi
 • Kapı kilidine yakın delikli duvar muhafazası
 • Sürmeli asansör kapılarında otomatik kapanma tertibatının bulunmaması
 • Durak kapı panelleri arasında yetersiz bağlantı
 • Durak kapılarının yangına karşı dayanıksız olması
 • Açık durak kapıları ile birlikte hareket eden asansör kabin kapıları
 • Beyan kapasitesine kıyasla daha büyük asansör kabini alanı
 • Yetersiz kabin eteği
 • Kapısı bulunmayan asansör kabinleri
 • İmdat kapaklarının güvensiz kilitlenmesi
 • Kabin tavanının yetersiz mukavemette olması
 • Kabin tavanında korkuluk olmaması veya yetersiz olması
 • Asansör kabini içinde yetersiz havalandırma tertibatı
 • Kabin içinde yetersiz aydınlatma
 • Kabin içinde asansör acil durum aydınlatmasının bulunmaması, veya yetersiz olması
 • Yaralanmalara karşı yetersiz kasnak, zincir makarası korumaları olmaması yada yetersiz olması
 • Halatların, zincirlerin kasnaktan ve makaradan çıkmasına karşı yetersiz koruma veya önlem bulunmaması
 • Halatlarla veya zincirlerle kasnak, makara arasına yabancı cism girmesine karşı önlem olmaması
 • Elektrikli asansörlerde güvenlik tertibatının, aşırı hız regülatörünün bulunmaması yetersiz olması
 • Regülatör halatının gevşemesi durumunda kapama anahtarının bulunmaması
 • Karşı ağırlıklı çekme prensibi ile çalışan asansörlerde kabinin aşırı hızlanmasına karşı önlem alınması
 • Elektrikli asansörlerde tahrik makinasının yetersiz tasarıma sahip olması
 • Serbest düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı güvenlik tedbirlerinin olmaması
 • İki tel halat ile kılavuzlanan karşı ağırlık (Asansör dengeleme ağırlığı)
 • Tamponun bulunmaması ve yetersiz olması
 • Sınır güvenlik kesicilerinin olmaması, yetersiz olması
 • Asansör kabini ile kabin girişine bakan kuyu duvarı arasında çok fazla açıklık
 • Asansör kabin kapısı ile durak kapısı arasındaki fazla mesafe
 • Asansörde acil durum çalışma sisteminin bulunmaması
 • Kapama valfinin olmaması
 • Yol verme kontaktörlerinin bağımsız olması
 • Gevşek halat, zincir güvenlik tertibatının bulunmaması ve yetersiz olması
 • Motor hareket süresi sınırlayıcısının olmaması
 • Düşük basınc tertibatının olmaması ve yetersiz olması
 • Elektirk çarpmalarına karşı koruma olmaması ve yetersiz tesisat
 • Asansör düşük basınç tertibatının olmaması
 • Asansör sisteminde unutulan uyarı levhaları
 • Asansör ana anahtarın kilitlenebilir olması
 • Faz sırası değişimine karşı koruma önlemi olmaması
 • Kabin tavanında bakım kumandası olmaması
 • Asansör kabin tavanında durdurma tertibatının olmaması
 • Asansör alarm tertibatının olmaması
 • Makine dairesi ile asansör kabini arasında haberleşme sisteminin olmaması
 • Asansör kabin yükü kontrol tertibatının bulunmaması yada yetersiz olması